CO2 üzerine soru ve cevaplar!

Size yalan söyleniyorsa, gerçek hiçde uzaklarda değildir, çünkü gerçek her zaman yalanın tersidir!

İnsan etkisiyle oluşan küresel sıcaklık ve iklim değişimi yalanı şundan ibarettir:

Sadece insanların ürettiği CO2 payı, bir sihirli „olumlu besleme“ etkisiyle „sera etkisine“ yolaçar, ve böylelikle sıcaklığı hapsederek biriktirir ve iklim felaketine sürükler!İklim bilimcilerinin 97% si bunun şu anda gerçekleştiğine hemfikirdir!

Neden bu söylem yanlış diye soracaksınız, hani „bilimsel konsensüs“ diye tanıtılmıyormu? Bütün „genel basın kuruluşları” ve „bilimsel basın“ tarafından yayınlanmıyormu!?


Ne sizin şüphenizi uyandırmalı?

1. “Bilimsel konsensüs” – Bilim kanıtlara dayanır, oy birliğiyle uzlaşarak (konsensüs) yapılmaz! Bu bir yana, bilim dünyasında öyle bir oylama hiç yapılmadı ve yapılmazda bilimsel bir konuda. Zaten bu çok saçma olur, gülerler insana! Öyle bir oylama olsaydı, yukardaki uydurmayı destekleyenlerin payı binde bir olmazdı ve bilimciler bu fikri bilimsel kanıtlarla hemen yağmalarlardı!

97 Articles Refuting The “97% Consensus”

Global Warming Alarmists Caught Doctoring ’97-Percent Consensus‘ Claims

Bakın bu sahte çoğunluğu nasıl kurmuşlar!Bu „konsensüs yalanı“ bir spekülasyon olarak sayılmaya bile değmez, ki teori hiç sayılamaz, sadece bir saçma pazarlama yalanıdır! Bilimciler tarafından üretilmiş değil, insani cehaletle iş götüren sahtekarlar tarafından uyudurlan bir yalandır!

2. “Bütün basın yazıyor!” – „Basın“ kavramını sahiplenenler propaganda şirketlerinden ibarettir, ve artık bunu bilenler onlara hak gereği „basın“ ve „medya“ kavramlarını yakıştırmıyorlar! Daha uygun kavramlar var: “yalancı basın”, “Presstitutes”, “Maulhuren” … vs.
Eğer bütün yalancı basın bir şeyi tekrarlıyorsa onun gösterdiği yönün tam tersine ve etrafına bakmak lazım, genelde gerçek onların söylediğinin tersidir! 


Şimdi biraz CO2 üzerine konuşalım.

Nedir CO2?
CO2 atmosferin doğal bileşenlerinden biridir?

Ne kadar CO2 vardır?
CO2 nadir bir gazdır, 78% Nitrojen, 21% Oksijen, 0,934% Argon ve 0,029% diğer iz gazlarının yanında sadece 0.037% CO2 payı vardır.

Atmosfer bileşenlerinin tam listesi:
————————————-
Nitrogen       78.000000%
Oxgen           21.000000%
Argon             0.934000%
Helium           0.000520%
Neon              0.001820%
Krypton          0.000110%
Xenon            0.000009%
Radon            0.000000% (önemsiz miktar)
Methan           0.000180%
CO2                  0.037000%
Remaining     0.026361% (diğer iz gazları: S0x, N0x vs.) 
———————————————————————–
Toplam       100.000000%

Bütün insanlığın Atmosfer’deki CO2 payı sadece 0,0011%, ve bütün sanayinin katkısı 0,0000077% ile önemsenmeyecek kadar azdır!

CO2 zehirlimidir?
CO2 kokusuzdur ve zehirli değildir.

CO2 hangi özelliklere sahip!
CO2 1,977 kg/m³ belirli kütlesiyle havanıır bileşenlerdendir. Bu nedenle fazla yükselemez ve yere yakın birikir.

CO2 gereklimidir?
CO2’nin kütlesi yaşamı mümkün kılan özelliğidir, çünkü CO2 SU gibi yaşamın temel taslarındandır!

Daha kime CO2 yararlıdır?
Bitkiler havadan CO2 ile beslenerek büyürler, onların hayatı buna bağlıdır. Karbon maddesini CO2’den ayırarak hücrelerinin yapımına kullanırlar. Karbon onların gıdasıdır!

Insanlarda ihtiyac duyarlarmı CO2’ye ?
Evet, insanlar ve bütün hayvanat bitkilere bağlıdır. Bitkilerden veya bitki yiyen hayvanların etinden ve sütünden besleniyoruz.

Daha nerede lazım bize CO2?
Bitkiler Karbon’u (C) CO2’dan ayırdıktan sonra Oksijeni (O2) artık olarak Atmosfer’e bırakırlar. Biokimyevi inceliklerine bakarsak, bu atomlar CO2’dan kopanlar değillerdir. Onlar glukoz üretiminde kullanılırlar, ama bu esnada beraber işlenen su molekülleride kırılır ve O2 nefes alacağımız hava olarak serbest bırakılır. Molekül bilançosu olarak CO2 ile emilen O2 değerinde sudan kopan O2 havaya iade edilir.

6H20 + 6CO2 –> C6H12O6 + 6O2


Biz bu O2’yi hücrelerimizde Karbonla yakarak vücut ısımızı üretiriz. Bu yakımla tekrar CO2 üretir ve bitkilere geri iade ederiz. CO2 hayvanat ve bitkiyat arasında dönüşen sembiyoz maddesidirFotosentezin incelikleri başka bir sayfada toplanacak, ama tabi kendi araştırmanız için bu konuda yeterince serbest bilgi mevcut.CO2 ve O2 olmayan bir Atmosferde neyle nefes alacağız?
Bitkiler CO2 olmadan nasıl yaşayabilir?
Insanlar ve hayvanlar bitkiler ve Oksijen olmadan nasıl yaşayabilir?CO2 ısıtırmı?
Hayır, CO2 bir yakım ve enerji üretiminin artığı ve sonucur, ama hiçbir zaman sebebi değildir. CO2 üretimi enerji emen bir süreçdir, enerji artıran değil. Aslen CO2 yangıdan geriye kalan gaz tipi bir küldür.

CO2 güclü bir ısı emicimidir?
Hayır, CO2’nun ısı emme kapasitesi diğer atmosferik bileşimlere göre zayıfdır.

Sabit basınç altında ÖZISI
————————
Su buharı 1.93
Nitrojen 1.04
Oksijen 0.919
CO2     0.844


Yani CO2’ye sıra gelene kadar diğer gazlar ısıyı emerler, bunların hepsi Atmosfer’de çok daha fazla bulunur. CO2 aldığı ısıyı, taşıyamıyacağı için çabucak su buharına ve diğer gazlara takviye eder.

CO2 soğuturmu?
Evet, yakım sonucu SU (H2O) ve CO2 buharlanınca, iki molekülde ateşten oluşan ısının bir miktarını emer ve ısınan havayla beraber yükseklere taşırlar. Yükselirken soğuyunca ısılarını orada bırakır ve soğuk hava kütlesi ve yağış olarak yere geri inerler. Bu süreç bizim terlememize benzer. Terleme suyla oluşur, ama her zaman bir miktar CO2’da beraber yayılır, çünkü biz derimizlede nefes alıp veririz!

CO2 6km yüsekliğinde sera gazı olarak birikebilirmi? 
Hayır, CO2 1,977 kg/m³ kütlesi ile ve zayıf ısı emme gücüyle SU buharı gibi yükselemez. Sürekli yere yakın birikmeye yatkındır. Bitkiler ondan Fotosentez ile beslenir. SU buharı kütlesi sadece 0,590kg/m³  ile çok hafifdir ve bu yüzden buhar, difüzyon yolulya Troposfer’in üst sınırlarına kadar (Ilımlı Iklim bölgesinde 11km dolayındayayılabilir.

CO2 gerçek bir serada ısıdan sorumlumudur?
Hayır, seradaki ısınma Metan (CH4) gazı yakılarak bilinçli bir sekilde üretilir ve hedefler şunlardır:

  1. Sera sıcaklınığını özellikle soğuk günlerde sabit tutmak için.
  2. Bitkileri Karbon gıdasıyla beslemek için.
  3. Yakımın diğer kalıntısı olan su buharı ile bitkilere gerekli hava nemini temin etmek için.

Seranın camla kaplı olmasının sebebi, bu ürünleri, yani sıcaklığın, CO2 ve H2O’nun havaya kaybolmasını engellemek içindir. Yoksa bütün emek ve enerji boşa gider.Bunların işleyebilmesi için birde kaliteli ışınlandırma gereklidirki bitkiler azami oranda Fotosentez yapabilsin.


Olumlu beslenme (positive feedback)!

CO2 ile ısınmanın olumlu beslenmesi, Ay’in Güneş’e geri yansıttığı ışınlarla Güneş’in ısınmasına sebeb olduğu kadar anlamsız bir yalandır. Güneş ışığını uzaya saçar. Bunun çok ufak bir miktarı 8 dakikada Ay’a düşer ve Ay bununda çok az bir kısmını Güneş‚e yine 8 dakikada geri yansıtır.

Yani bir Foton 16 dakikada Güneş‚e geri döner.

Bunları bilerek, Güneş‘in ısıyla parlamsından Ay’i suçlarmısınız? Yani Ay’in Güneş‚i ısıttığını utanmadan, kızarmadan, şaka yapmadan iddia etmeye cesaret edebilirmisiniz?

Jeolojik Mimari Mafyası CO2 tam buna benzer bir hikaye analatıyor! Hatırlayın, Atmosfer’deki değil bütün Nitrojen ve Oksijen, değil 0,037% CO2değil bütün insan katkısı 0,0011%, sadece 0,0000077% miktarındaki sanayi katkısı ve bununda belirsiz bir miktarı küresel ısınmanın sebebiymiş. Soğutucu bir madde olan ve sadece Atmosfer’in değişen özelliklerini gösteren ve yakıntı artığı olan, ama hiçbir zaman sebebi olmayan CO2 dünyayı ısıtabilirmi?

Toplayalım!

CO2 ve H2O yaşamın temelleridirler!
Havadaki CO2’ye hakim olmak ve vergiye bağlamak isteyen, bütün yaşama hakim olmak ve onu vergilemek istemiyormu?

Bütün uygulamaların tam hedefi budur! SU ve KARBON doğal DÖNÜŞÜMLERİNİ zaptetmeözelleştirmevergileme ve pazarlama!

İki dönüşüme sahib olan, kuraklıkla, sellerle, güneş ışını eksikliğizehirleme ve kirletme ile,  ölüm ve yaşam üzerine karar verecek güce sahip olmuyormu?

KARBON ve SU hakimiyeti 3. Dünya Savaşının nihayi silahıdır ve biz bu savaşa girmiş bulunuyoruz!

Kötü eğitim seviyesi, günlük yanıltmalar ve beyin yıkayan propaganda nedenilye bu silahın feci etkisini çoğumuz „kötü hava durumu“ olarak algılıyoruz!

Bu teknolojinin ana mekanizmaları SU Fiziği’ne bağımlıdır. Desüblimasyon aerosol örtüleri kuran desüblimasyon şeritleri „Troposferik Işın ve Su Idaresi’nin“ (Tropospheric Solar Radiation & Water Management = TSRWM) en belirgin göstergeleridirler!


Bilgi güç verir! Cehalet çaresiz bırakır!Bilgi bilgelik yaratır! Cehalet köreltir!
Zihin görmeyince, gözler faydasız kalır!


If carbon dioxide is so bad for the planet, why do greenhouse growers buy CO2 generators to double plant growth?
http://www.naturalnews.com/040890_greenhouses_carbon_dioxide_generators_plant_growth.html

Contrary to what Al Gore told you, CO2 does not control temperature. Temperature controls CO2.“
Tercüme: „Al Gore’un iddialarının tersine CO2 sıcaklığı belirlemiyor. Sıcaklık CO2 miktarını belirliyor.“
Advertisements