Suudiler neden Suriye, Irak ve Yemen’e saldırıyor?

İÇİNDEKİLER

 1. Kimin için?
 2. Giriş
 3. Arabistan’da Hava Durumu
 4. Meteoroloji
 5. Bulutlar
 6. Kazıklar Kazığı
 7. Troposferik Güneş Işını ve Su İdaresi
 8. SRM’in zararları!
 9. Türkiyenin sonu!
 10. NLP kurbanı olmayın!
 11. Başka Yazılar!
 12. Türkiye’nin inanılmaz başarısı!

Kimin için?

Hartmut Bachmann: Çevre koruma hareketi ve Yeşiller Partisi’nin asıl kuruluş sebebi Almanya’nın nükleer teknolojiyi sivil ve askeri alanda geliştirmemesi içindir! Karar 1976da ABD’de David Rockefeller ve Henry Kissinger tarafından alınmıstır.“

LiveLeak: „Ukranya üzerinde vurulan Malezya MH17 uçından 5 tane Çinli paraşütle kurtuldu!“

Dimitri Khalezov: „New York’daki World Trade Center’nin üç tane yüksek binası nükleer yıkım bombasıyla yere indirildi! Bu yıkım yöntemi bu binalar yapıldığı zaman hazırlanmış ve New York şehir idaresi tarafından kabul edilmişdi.“

Neden yukardaki alıntılarla başlıyorum? Komplo teorisi diyerek şünmekten korkan sürü takımının bu yazıyı okumaması için! Lütfen, bütün düşünce engelliler sayfalarımı okumasın ve hemen ayrılsın.

Insani zeka, tavuk gibi önünde bulduğu buğday tanesini gagalamak değildir, karmaşık bilgileri birleştirerek ve ayrıştırarak mantıklı bir sonuca varmaktır. Bu yeteneğe sahip olmayanlarla uğraşmaya değmez.

Yoluma kalanlarla devam etmek istiyorum.

Bu yazı özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde (T.C.) yaşayan insanlar için, çünkü T.C. Suriye Cumhuriyeti’nden (S.C.) sonra devrilecek ve kan gölüne çevrilecek devlet, ama genelde tüm Büyük Ortadoğu için, çünkü ne S.C. nede T.C. bu yıkımın son istasyonu olacak.

Kim bu konuya muhattap? Yaşayan ve ve sağlıklı yaşamak isteyen herkes!


Giriş

Tabiki bilgiyi iyi hafızalıyabılmek, tecrübe edinmek, okumak, çizmek ve yazmak ve başkalarının bilgisine dayanmak önemli, ama herşeyden önce bilgiyi ve tecrübeyi zeka aracıyla mantıklı ve gerçek olgulara dayanarak düzenlemek ve birleştirmek gerekir.

Varsayılan bilgi ve gerçek, mantık ve hayal gücüyle sorgulandığında, yeni bulgular bilgi ve gerçek ve eskiler hayal meyal olabilir. Bu yüzden hayal gücünüzle bildiğizin sınırları zorlayın, yıkmaya çalışın, varsaydığınız tabanların dibine inin. Eminim çoğu yerde boşluk bulacaksınız.

Modern, yani en geç Edward Louis James Bernays‚ın propaganda üzerine çalışmaları ve Richard Bandler ile John Grinder’in Neuro Linguistic Programming‚i (NLP) geliştirmeleriyle ve bunların uygulamalarıyla bireysel ve toplumsal idarenin bütün psikolojik aletleri mevcut.

Komplo Teorisi (KT) kavramı bu aletleri birleştiren çok etkili bir sosyal idare silahıdır. Her ne zaman bir varsayım, bir fikir, bir bilgi KT olarak indirgeniyor ve bunu önesüren aşağılanıyor, cezalandırıyorsa, KT’yi kullanan güçlerin gizlemek zorunda olduğu bir cinayet, bir sahtekarlık vardır.

Her KT taslağı belirli kelimeleri yasaklar, başkalarını uydurur ve öne sürer. Kelimelere iyi ve kötü değerler biçilir. Tersini yorumlayan ya dolaysız susturulur veya dolaylı sesinin toplumsal kanallarda yayılması engellenir. Budur NLP’nin içeriği, yani dil yoluyla insanların düşüncelerinin sansürü bilinçaltı olduğu için, NLP mağdurları kendilerinin bu sonucu elde ettiklerini sanarlar ve bu hatalıysa kendilerini suçlarlar.

KT taslağını geliştiren dolandırıcı her kandırmak istediği cahilin inanc dünyasına ve bildiği kavramlara uygun bir yalan hikayesi uydurur ve her cahilin önderlerini kendine alet eder. Yani bilimciye bilimsel, dindara dinsel, sizofrene sizofrenik bir tasarım yapar.

Tüm hikayeler hep aynı sonuca varıyor!

http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
http://www.catholicclimatecovenant.org/
http://www.muslimclimateaction.org.uk/
http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/


Bernays’in kitabından özellikle ilk bölümün giriş satırları çok meşhuriyet kazanmıştır.

Bilinçli ve hedefli şekilde toplumun davranışları ve tutumunun manipulasyonu demokratik toplumların temellerinden biridir. Gizli çalışan teşkilatlar toplumsal süreçleri yönlendirir. Bu gizli teşkilatlar memleketimizin (ABD) asıl hükumetidirler


Bizi idare edenlerin isimlerini hi
ç duymamışızdır. Onlar bizim fikirlerimizi, beğenilerimizi, düşüncelerimizi belirlerler. Ama bu bir sürpriz değildir, aksine demokrasimizin şeklinin mantıklı sonucudur: Eğer birçok insan birbirine sürtünmeden beraber yaşayacaksa, bu tür idare yöntemleri kaçınılmazdır.


Görülmez hükumdarlar birbirilerinin isimlerinide bilmeyebilirler. Gölge hükumetin mensuplari bizi, doğuştan sahip oldukları önderlik yeteneklerinden dolayi yönetirler, bu onların topluma gerekli dürtüşü verme kabiliyetleri ve sahip oldukları anahtar konumlarında dolayıdır. İster beğenelim veya beğenmiyelim, kaçınılmaz gerçek budur, bütün toplumsal güncel yaşam boyutlarında, ister ekonomide veya siyasetde, sosyal davranışlarımızda veya etnik tutumlarımızda, toplumsal süreçleri ve toplumdaki kitlelesel dinamiği anlayan küçük bir grupdur.
Onlar toplumsal fikir oluşumunu yönlendirir, eski toplum güçlerini pekiştirir ve yeni yollar üzerine durur ve belirlerler ve böylece dünyamızı bir arada tutar ve yönetirler!

Farkına vardınızmı, sevindirilen bu „Demokrasi’nin asıl hükumeti“ T.C.’nin acılı tarihinde her zaman varolan Derin Devlet‚den başka birşey değil. Bakmayın Bernays’in bu olumu tabirine, yalan dolanla ilerleyemediği anda Derin Devlet her yerde faili meçhul katlim, hedefli katliam (targeted killing), entnik bombardıman yöntemlerine başvurur. Ne o devletin ufak vatandaşı, ne zengini, ne hakimi, ne genel kurmayı ve akseri (Eşref Bitlis), ne özgürlük kahramanı (Malcom X, ML King), nede devlet başkanı (Tugut Özal, JF Kennedy) dokunulmazdır.

Tarihin derinlerine gidersek bu bilginin temellerinin çok eski olduğunu görürüz.

Thukydides, 454 -399 M.Ö.
“ Toplum fikirlerinde kararsız ve gelgeçdir, kendi hatalarından başkasını sorumlu tutar …
Siyasi önderler davranışlarında her şeyden evvel iktidarlık peşindedirler, ki kendi hakimiyet ve ihtiras bağımlılıklarını tatmin edebilsinler.“

Aristoteles önsürdüğü toplumsal idare şeklini „Timokratie“ olarak adlandırıyordu („malsahibleri ve saygınların idaresi“) ve onu, Monarşi ve Aristokrasi’nin yanında, en erdemli devlet şekli olarak kabul ediyordu ve bunun çökmüş şeklini Demokrasi olarak görüyordu!

Çünkü Demokrasi’de „fakirler, çoğunluğu teşkil ettikleri için, zenginlerin malvarlığına elkoyup kendi aralarında paylaşabilirler, bu Aristoteles’e göre bir haksızlıkdı.

Bu girişin hava durumuyla ne iligisi var göreceksiniz, sabredin. 🙂Arabistan’da Hava Durumu

Bütün okuyanlara herşeyden önce Arabistan’ın hava durumunu, oradaki aşırı yağışları izelemelerini tavsiye ederim. Dünyanın en kurak çöllerinden birinin bulunduğu bu yarımadaya son yıllarda o kadar top boyunda dolu, uçsuz bucaksız ve öldürücü sellere yolaçan ani yağmurlar ve yakan ve yıkan şimşekler neden düşüyor?

Monster Hailstorm

https://embedr.flickr.com/assets/client-code.js


Ne değişti iklimde, hergün bütün kanallardan tekrar edildiği gibi bunların sebebi aşırı Karbondioxid miktarından oluşan küresel ısınma ve iklim degişimimi? Yoksa bu günlük bağırış pazarda çürük domates satıcısınımı andırıyor? Kimin elinde ne gibi bir çürük ürün var, ne gizleniyor, ne pazarlanıyor? Bunun yan etkileri ve tehlikeleri varmı ve nelerdir?


https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.jsDaha fazla örnek istiyorsanız şuraya bakın lütfen:
http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/08/water-by-tropospheric-srm.html
http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-deliver-with-srm.html

http://geoarchitektur.blogspot.de/p/water-delivery-by-tropospheric-srm_1.html

Yukardaki soruları cevaplamadan önce meteorolojinin temellerine inmek zorundayız. Cehaleti kırmak sabır gerektiriyor! Bezmeyin, direnin! 🙂Meteoroloji

Bunları daha yakından açıklamadan önce bazı meteorolojik temel bilgiye ihtiyaç duyulduğunu bildiğim için bu bilgiyi derinlemek istiyorum. Okuyucular lüften ürkmesin, verilecek bilgi bulunduğumuz ortamda ölüm ve kalım, sağlık ve hastalık, varlık ve yokluğu, hatta devletlerin yıkılma ve kurulmasını belirleyecek güçde!

https://platform.twitter.com/widgets.js
Önce Atmosfer‘i tanıtalım. Atmosfer katmanları, Ilımlı İklim Bölgesi’nde ölçüldüğünde, aşağıdan yukarı yaklaşık yüksekliklerle şunlardan oluşur:

Troposfer         —      0km  – 11km
Tropopause      —     12km – 20km
Stratosfer         —     21km – 49km
Stratopause      —     55km – 55km
Mezosfer           —     56km – 79km
Mezopause        —     80km – 85km
Termosfer         —     86km – 489km
Termopause      —     490km – 510km
Eksosfer            —     511km – sonsuza kadar

Atmosfer’deki iyonlar açısından Mezosfer’den Eksosfer’e varan alana Ionosfer’de denir.

Verilen yükseklikler Ilımlı İklim Bölgesi’ne ayarlıdır.


Güneşin ışınlarıyla ve Dünya’nın kendi ürettiği enerjiyle ısınan yerüstündeki hava kitlesi genişleyerek yükselir ve enerji kaybetmeden soğur. Bu harekete „adiabatik soğuma“ denir, yani dışardan etkilenmeden kendi kendine soğuma.


Sıcak hava azami 4% nem taşıyabilir ki bu 100% bağıl nem oranıdır. Ancak bu miktar hava soğudukca azalır, ve soğuyan hava 97% bağıl nem oranını aşınca suyu artık taşıyamıyacağından bulut halinde yoğunlaştırır ve yağışa çevirir.Yukarda görüldüğü gibi Atmosfer’in 99%u Nitrojen ve Oksijen’den oluşuyor. Nerde bu sözümona iklime bela olan Karbondioxid? Geriye kalan 1% içinde gizlenmiş hain, ama bundan 0,934%lük Argon‚uda çekince geriye kalan bütün iz gazları sadece 0,066%.

Nerde kaldı bu Karbondioksid belası? Atmosfer’in sadece 0,037%si Karbondioxid‚den ibaret. Bütün hayvanların, bakterilerin, koyunların, ineklerin, insanların, böceklerin, okyanuslardaki bütün balıkların, fokların, yengeçlerin, balinaların ve denizaltı ve yerüstü volkanlarının havaya püskürtttüğü miktar bu.

İyide insanın burada payı hiç mi yok? Bütün ölüp çürüyen, yaşayıp nefes alan, ağlayan, terleyen, geğiren, yiyen ve …., araba, gemi, uçak süren, kömür, petrol, gaz, odun yakan insanlığın bütün Atmosfer’e verdiği Karbondioxid payı sadece 0,0011%. Karıncalar bile insanlıkdan çok da fazla Karbondioxid üretiyorlar.


Tamam, herhalde anladınız, Karbondioxid yok denecek kadar az Atmosfer’de ve insanın katkısıda hiç yok sayılır.

Peki bunun etkisi ne, hani küresel ısınmaya yolaçıyordu?!
Bu bir sihirli gazmı, yokluktan varolan, in cin gibi olmadan korkutan birşeymi acaba?

Hani en azından bir türlü sahiden birikmiş olsa yeryüzünü ısıtabilirmi?

Nasıl Karbondioksid atmosfere geçer hiç sordunuzmu? Mesela elektrik kesilip bir mum yaktığınızda ne olur? Modern temiz yanan mumlar polietilenden yapılır. Düşünün mumu tüm gece ve sonuna kadar yaktınız, yanınca ne oluşur biliyormusunuz? 

Polietilen Karbon ve Hidrojen zincir moleküllerinden ibarettir. Yanınca bunlar kırılır, Oksijen‚le bağlanarak Karbondioxid (CO2) ve Su (H2O) oluşur. Peki bu CO2 ve H2O ısıyımı ürettiler yoksa ısınıp yanan ve bozulan polietilenin artıklarımıdırlar, yani yangının sonucları

Hiç sonuç sebep olabilirmi?

Size yangının bir artığı olan bu maddenin yeryüzünü ısıtması ters gelmiyormu? Kim sizi kandırmaya çalışıyor?

Hacıya, hocaya, sihirbaza inanmazsınız, ama bir sahtekarbilimsattığını söylediğinde hiç düşünmeden, sorgulamadan inanıyorsunuz değilmi? Affedin ama demekki siz bilim cahilisiniz!Nasıl biz terliyerek vücudumuzda oluşan ısıyı dışarı verip soğuyorsak, yeryüzüde ısındığında su buharlandırarak ısıyı göğe taşıyor, bu arada çok az bir miktar Karbondioksid’de beraber yükselebilir, ama bu Su buharı ve Karbondioksid hiçbir zaman ısının sebebi değil, sonuçları, artıklarıdırlar. Isıyı göğe taşıyarak yeryüzünü soğuturlar!

Bu arada bilinmesi gereken H2O (Su) molekülünün metreküpde sadece 0,598kg ile hafif olduğu ve buna kıyasla CO2 (Karbondioksid) molekülünün 1,980kg ile cok daha ağir olduğu ve bu yüzden Su gibi yükselip Troposfere dagılamadığıdır!

Yine size küresel ısınma yalanının tam tersini söylüyorum. Hangisi doğru kendiniz düşünün, başka çareniz yok.Bulutlar

Isınarak yükselen sıcak ve nemli hava yaklaşık 2km de yoğunaşır ve yoğunlaşma esnasında hazmettiği ısı enerjisini kırmızıaltı ışın olarak bırakır ve su birikimi yeterliyse soğuk ya
ğmur olur ve geri yeryüzüne düşer. Bu Su‘nun doğal dönüşümüdür.  

Kümülüs olarak adlandırılan bu tür bulutlar, yeterince beslendiğinde 8km’eye kadar büyüyebilirler. Kümülüs bulutları temiz beyaz veya temiz gri, üzerindeki masmavi göğe karşı açık sınırlıdırlar.

Reminding Natural Skies without SRMhttps://embedr.flickr.com/assets/client-code.js


İkinci tip bulutlar ise yaklaşık 6km üstünde ince toz bulunduğunda, bu toz parçacıklarının üzerinde kristalleşerek donmuş Su buharından oluşan buzul bulultarıdır. Bunlara Cirrus (Sirrus, Saçakbulut) denilir. Hafızaya alın, toz bulunmadan bunlar oluşamaz, yani her ne zaman bir Cirrus görürseniz tozun kaynağını sorgulayın!

Cirrushttps://embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Eğer bu toz 6km altında bulunuyorsa, yeterince soğuk olmadığından kristallin buzlanma oluşamaz, sadece
kirli ama Kümülüs’ü andıran sıvı aerosol bulutları oluşur.


Aerosolhttps://embedr.flickr.com/assets/client-code.jsDünyanın iklimi temel rüzgar akıntılarıyla iklim hücrelerine bölünür. Böylelikle uzak mesafeler üzerinden ısı enerjisi ve nem değiş tokuş edilir.
Kazıklar Kazığı

Yani koskoca UNO, NASA, İklim Konferansları bir yalanı, „saadet zinciri„, „Ponzi dalaveresi„, sahterkarlığımı pazarlıyorlar? Karları nedir, ne olabilirki?

Bunlar hep iyi niyetli, Dünya iklimini korumak için emek sarfeden fedakar bilim insanları ve siyasetçilermi, yoksa karacahil, sahtekar, cani, vahşi, hain, yalancı, bencil, rüşvetçi, para kölesi, yani sizin bildiğiniz Türkiyenin her yanında cirit atan üç kagıtçı tiplerimi?

Türkiye toplumu kendi siyasetçilerinden, ordusundan, bilim insanı oyuncularından, kumarbaz bankerlerinden o kadar yalana alışmıştırki, söylenen herşeyi yalan ve tersini gerçek olarak varsayar.

Ne yazıkki dışardan, özellikle ABD’den ve Avrupa’dan yayılan palavralara inanır zavallı millet.

Daha konunun incesine girmeden okuyanları uyarmak istiyorum!

Küresel Isınma ve İklim Değişimi, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük, en tehlikeli, en vahşi, en acımasız, en iyi ayarlanmış, en kapsamlı finans balonu ve saadet zinciri kazığıdır!

Kazık yemeye alışmış ve seven bir kişiseniz artık bu yazının devamını ve bağlı sayfaları okumayın, hüsrana uğrayabilir, depresyon geçirebilirsiniz. Ama emin olun cehalet kandırılmaktan, sömürülmekten, mali ve manevi zarardan korumaz, tersine sahtekarın tezgahı her zaman cahil için kurulur.


Uyur idik uyardılar,
Diriye saydılar bizi.
Koyun olduk, ses anladık,
Sürüye saydılar bizi.

Sürülüp kasaba gittik,
Kanarada mekân tuttuk,
Didar defterine yettik,
Ölüye saydılar bizi.

Yürekli, onurlu kalmak, insanlığınızı korumak ve uyurken uyanmak, bilmek ve öğrenmek istiyorsanız devam edin.

Hâlimizi hâl eğledik,
Yolumuzu yol eyledik,
Her çiçekten bal eyledik,
Arıya saydılar bizi. 
Hak divanına dizildik,
Aşk defterine yazıldık,
Bal olduk, şerbet ezildik,
Doluya saydılar bizi. 

Pir Sultan Abdal’ım şunda, 
Çok keramet var insanda. 
O cihanda, bu cihanda, 
Ali’ye (insana) saydılar bizi. 
Pir Sultan Abdal


Koyun olmak kolay, kurbanlık olmasa.
Insan olmak çok zor, zihin olmasa. Lütfen beyninizi kullanın.Troposferik Güneş Işını ve Su İdaresi


Bunu böyle adlandırınca, sanki Şehir Su İdaresi’ymiş gibi gelebilir sizlere, ama düşünün bir şirket yetki alsın ve sadece çevredeki nehir ve göllerin sularına el koyup idare etmesin, vücutlardan terleyerek yükselen buharları, yağmur getiren rüzgarları taa Atlantik Okyanus’unun Afrika yakasından Avrupa yakasına, Irlanda, İngiltere, İskandinavya, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Akdeniz üzerinden sahiplensin, izinisiz su kullanımını cezalandırabilsin, izinli kullanana hesap kesebilsin.


Hayal gücünüz yetmiyorsa, lüften daha fazla okumayın, en azından birkaç gün, hafta veya ay ara verin, düşünün ve sonra geri gelin buraya. Zaten çogunuz bu anda pes edip „komplo teorisi“ frenini çekiyorsunuz eminim. Uzak durun sayfamdan, yazılarım beyni yıkanmış düşünce engelliler için değil.  Ben yoluma sağlam zihinlilerle devam etmek istiyorum!


Küresel Isınma‚ya karşı önsürülen reklamlarda İngilizce’si „Solar Radiation Management“ (SRM) olarak adlandırılan bir yöntemle ısınmayı engellemek istiyorlar. Bu SRM’le küresel mimari, İngiliz’ce „Geoengineering“ yapmak istiyorlar ve bunun için  İklim Konferans’larıyla yasal taban hazırlanıyor. Bu sene (2016) Paris’de gerçekleşen konferansdan (COP21) sonra UNO’nun New York merkezinde 170 devlet Paris İklim Anlaşmaşı’na imza attı.


Dikkat SRM reklamında kesinlikle Troposfer kavramı kullanılmaz, sadece Stratosfer‚le ilgili önerilerde bulunulur, ve henüz Stratosfer’de uygulama yapılmadığı söylenir. Bu doğru, ama bilmeniz gereken önemli nokta şu! 

Zaten Stratosfer’de SRM yapılmaz, çünkü SRM herzaman suyla ilgilidir. Stratosfer’de su bulunmaz, burada hava kitlesi çok azdır, bütün hava kitlesinin 90%nı ve bütün Atmosfer’in su miktarının 99%u Troposfer’de bulunur. Tropopause’de bulunan suyuda çekersek, geriye birşey kalmıyor. Yani Stratosfer’de SRM yapma sadece bir aldatmaca, ki millet yıllardan beri Troposfer’de gerçekleşen Su Idaresi’nin farkına varmasın.

Küresel Isınma ve İklim Değişimi’de milleti avutmak için tasarlanmışlardır. Bu yüzden söylenen herşey yalan ve tam tersi doğrudur.

Şimdi yine „olurmu canım, bu kadar binlerce bilim insanı, siyasetci, gazeteci yalan söyleyebilirmi“ diye başlayacaksanız, tekrarlayayım: Onlar hepsi ya karacahil, yada hain, yalancı ve sahterkar. Hiçibirşeye inanmayın, zihninizi kullanıp kendiniz kavrayın. Başka çareniz yok. Düşünmek zor geliyorsa yolunuz açık olsun, okumayın benim yazdıklarımı. Düşünmeden boş sorularla beni rahatsız etmeyin. 

Yukarıda sizlere Desüblimasyon‚u anlatmıştım, yani Troposfer’in üst katında bulunan suyun toz parçacıkları üzerinde kristalleşerek birikmesi, ve Desüblimasyon olduğunda tozun kaynağını sorgulayın demiştim. 

Neden bazı uçakların peşinde Desüblimasyon şeritleri ve bunlardan bütün göğü kapsayan suni Cirrus tabakası oluşuyor?

No UV-B, No VitaminD//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Bu Cirrus tabakalarını oluşturan uçaklarının ilk görülmesine paralel ABD’de ve başka bölgelerde iki büyük sanayi gelişti:


 1. Su ile derin (2 ile 5 km yeraltında) kayaları çatlatarak petrol ve gaz üretimi. Buna İngilizce „Hydraulic Fracturing“ veya kısaca „Fracking“ denilir.
 2. Çöllerde sanayi kapsamında tarımcılık! Bunada „Desert Farming with Pivotal Irrigation“ denilir.


Bakın ikisinin örneklerine, ki buları ağırlıkla Arabistan‚da ve ABD’nin güneyinde bulabilirsiniz.

Desert Fracking

Desert Fracking


Desert Farming

Desert Farming//embedr.flickr.com/assets/client-code.jsİki sanayininde en çok ihtiyaç duyduğu madde sade SU. Petrol ve gaz üretimi Arabistan’da su olmadan artık bilinen boyutlarda mümkün değil. Susuz yöntemlerle son 100 yılda üretilen petrol oradaki kaynakların sadece en fazla 20%sini teşkil ediyor!


Peki nereden geliyor bu sular Arabistan’a?

Bağlantıyı kurabiliyormusunuz? Suudiler Wahabi ideolojisi için dini, mezhepsel, kültürel savaş vermiyorlar. Onlar havasal su yollarınının ve yerel boru hattı yollarının hakimiyetini elde etmek için komşularına saldırıyorlar.


Tabi bu çabalarında yanlız değiller, zaten hiçbir zaman önderlik üstlenemezler, çünkü Suudi idaresi doğuşundan beri Britanya ve ABD imparatorluklarına bağlı ve onların terör aleti ve komşularının ve tüm Dünya’nın baş belalarından biridir.SRM’in zararları!

Tabiki ilk akla gelmesi gereken zarar Ortadogu’da seyreden savaş, ki bunun uzantıları Afrikadan Ukranya’ya ve Afganistan’a varıyor. Milyonlarca ölüm, sürgünlük, işkence, maddi ve manevi hasar.


Bu verilen su ve enerji savaşı burada kalmıyor, artık küresel Korporatizm ve Faşizmin küresel SU ve KARBON DÖNÜŞÜMÜ’ne hakimiyeti sözkonusu!


Göklerde uyulanan su idaresiyle beraber jeostratejik olarak Büyük Ortadogu Projesi (BOP), hani sayın Erdoğan‚in kendini „eşbaşkan“ saydığı proje, uygulanıyor. Eğer bu projeler başarılmazsa bütün bilinen küresel ekonomik, askeri, parasal, kültürel güçlerin kayması ve bugünkü Dollar-Imparatorluğu’nun çöküntüsü sözkonusu!

Suriye’nin başarılı direnişiyle ve Iran ve Rusya’nın desteğiyle ABD tabanlı emperyalizmin beli kırılıyor.

Şimdi savaş bir yana, burada değinmek istediğim, SRM yapılırken güneş ışığı kesildiği ve hava tozlarla kirletildiği için bunun doğa ve sağlık açısından zararları nedir?


Peki Türkeyi’nin kaderi ne olacak?
Türkiyenin sonu!


Aslında 2001 yılından itibaren açıklanan BOP’un haritalarını okuyan herkes sonucun ne olacağını görmemelizlikten gelemezdi!

BOP’la beraber Osmanlı Imparatorluğu’nun son kalıntısı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu gelecek. Aynı zamanda bütün Arab petrol diktatörlükleride imha edilecek ve biz bu sürecin tam içindeyiz.

Bakın haritada bir Müslüman Kardeşler Devleti, Selefi Devleti, Wahabi Devleti görüyormusunuz? Zaten Britanya emperyalizmiyle işbirliğinden doğan hainleri kim adam sayabilirki?

Yani kumarhaneye girip kumar oynayarak kumarhane sahibi olmak isteyen bir kumarbaz olmak gerek, bu tezgaha gelerek BOB eşbaşkanı olmak için.


Suriye’nin hali ortada, artık siz düşünün, Türkiye ne kadar daha beter olacak, şu anda kaynayan iç savaş tam savaşa çevrilirse.


Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Arap-Türk, Arap-Kürt, Ermeni-Kürt, Ermeni-Türk veya hayal edebileceğiniz başka bölünme kavramlarıyla BÖL VE HÜKUM ET sömürü yöntemi ugyulanacak! Iti ite kırdırtmadan da ucuz varmı?

Siz insan kalın!

Ama, „kendi hatalarınızda başkalarını sorumlu tutmayın„! En büyük hatanız Meteoroloji, Toplumsal Psikoloji, Propaganda, NLP, Korporatizm konularında cahil olmanız.

Devletler değişir, yıkılır, kurulur, birleşir ve ayrılır! Kürdistan ayrılacaksa kendiniz anlaşarak ayırılın, veya federativ bir sistem kurun, ki düşman emrinde birbirinize düşmeyesiniz.

Zaten kuruluşundan beri T.C. hükumetleri Kürdistan üzerine hata üzerine hata yaptılar, ezerek, kırarak, öldürerek, dağın, taşın, çayın, nehirin, köylerin ve şehirlerin isimlerini değiştirerek, dil ve kültür yasaklıyarak, tarih biligisini kıvırarak, yalanlarla yoketmeye çalıştı.

Hani bir kıymetli oyuncakla oynamayı bilmeyen, hırsından bunu yere duvara vurarak kırmaya çalışan bir cahil çocuk gibi, T.C. Kürdistan’in jeostratejik ve kültürel kıymetini hiç kavrıyamadı. Sonunda emperyalist büyükler gelip kıymetli Kürdistan’ı cahilin elinden alıyorlar artık, ve bu çocuğu ölesiye döverek.


AKP Erdoğan hükumeti kendilerini ve devleti bir çıkmaza soktular, darda kaldığında Suriye’nin yardımına koşacak Rusya ve Iran gibi komşu ve T.C.’nin varlığında kendi çıkarını gören dost devlet bırakmadılar. T.C.’nin bölümü nasıl ABD imparatorluğunun hedefiyse artık Rusya ve Iran içinde karlı bir sonuç doğurabileceğinden onlarda bu yıkıma engel olmayacaklar. Onların olay dışında kalmalarını yadırgamamak gerek, çünkü T.C. NATO üyesi, ve jestratejik olarak Rusya ve Iran’a karşı kendini aşırı kullandırdı. Destek almak için T.C.’nin önce NATO’dan ayrılması lazım, ama buda mümkün değil.

NLP kurbanı olmayın!

Kelime karkaşına kurban olmayın!
Kavramları ayırdetmeyi bilin!

Türk ile Türkkcü’lük farklıdır!
Kürt ile Kürtcü’lük farklıdır!
Arab ile Arabcı’lık farklıdır!
Sünni ile Sünnici’lik farklıdır!
Alevi ile Alevici’lik farklıdır!
Türk ile Kemalist Türkcü’lük farklıdır!

Hatta bunlar birbirine önemli oranda zıtdırlar! Çünkü „cülükler“ toplumu bölerler, birbirine düşürürler!
Bir, iki veya on devlet olursunuz, farketmez, ama havanızı, suyunuzu, toprağınızı, güneşin hediyesi ışığınızı Arap çöllerinde tarımcılık, petrol ve gaz üretimi için zehirletmeyin!

Başka Yazılar!

Osmanlı’ya ihanet eden aileyi saran lanet çemberi

„Ancak Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya ihanetinin laneti kendisiyle sınırlı kalmayacak, oğullarına, hatta torunlarına da bir hastalık gibi geçecektir.“


DOMINO ETKISI
https://platform.twitter.com/widgets.js

Türkiye’nin inanılmaz başarısı!

Tüm Türkiye vatandaşları CIA ve ona bağlı gizli örgütler tarafında ayarlanan emperyalist cunta girişimini engelledi ve bozguna uğrattı!

Fetullah Gülen’in örgüt ağı CIA’yin Türkiye ve başka devletleri sömürmek için kurduğu bir araç. Bu yeniligiden sonra FETO örgütü bütün dünyada izlenip imha edilecek.

Saygıyı hak edene saygı duymak gerek! Bu blog büyük saygıyla yürekli Türkiye vatandaşları önünde eğiliyor. Düşman tarafından tezgahlanan iç savaşı engellediler.

Belki sayın Eroğan sahiden sihirbazdır, kumar oynayarak kumarhaneyi sahiplenen ve kapatabilen ilk sihirbaz.

Türkiye’nin bütün vatandaşları dikkatli olmalı, tehlike henüz bitmiş degil. Türkiye’nin parçalanması Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli hedeflerinden bir tanesidir!

Türkiye buna karşı sadece bütün komşularıyla anlaşarak karşı durabilir.  Kürdistan, Rusya, Irak, Suriye, Yemen ile görüşerek beraber çözümler bulmalılar!

Kürdistan’la, veya Suriye’yle girişilebilecek bir savaş Türkiye’nin sonunu getirir! Düşmana karşı birleşin, birbirinize vurmayın!

Jeolojik mimariyi durdurun! En büyük tehlike burada!
Advertisements